คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
กนอ. เซ็นเอ็มโอยูสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ “สร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันโควิด-19” ให้ความรู้บุคลากรเรื่องโควิด-19 หวังลดภาระสถ

ยอดการเปิดอ่าน 103 ครั้ง

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 64 ได้มอบหมายให้นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการ สายงานบริหาร ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ (เอ็มโอยู) สร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันโควิด-19 กับสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ โดยมีนายแพทย์ฆนัท ครุธกูล นายกสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุเป็นผู้แทน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และดูแลบุคลากรของ กนอ. ผู้ประกอบกิจการต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ช่วยเหลือบุคลากรของ กนอ.และผู้ประกอบการให้ได้รับการตรวจอย่างทั่วถึง ช่วยเหลือกลุ่มผู้เสี่ยงสูงให้ได้รับการตรวจอย่างรวดเร็ว เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระสถานพยาบาลและโรงพยาบาลในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทสนับสนุนงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และเพื่อลดอัตราการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ในโรงงานและนิคมอุตสาหกรรม
ทั้งนี้สมาคมฯ มีเป้าหมายหลักในการยกระดับธุรกิจดูแลสุขภาพเพื่อมุ่งสู่สากล ด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพื่อความสำเร็จร่วมกันกับผู้ประกอบการ ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ขณะที่ กนอ. มีเป้าหมายในการควบคุมดูแล สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต และความปลอดภัยครอบคลุมทุกด้านในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ลดผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชน
“กนอ. และสมาคมฯ มีเจตจำนงที่จะร่วมมือกันดำเนินโครงการ สร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันโควิด-19 เนื่องจากตระหนักถึงความสำคัญของการให้ความรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน ทั้งการดูแลปกป้องตนเอง การทำ Home Isolation รักษาตนเองที่บ้าน การเร่งตรวจหาเชื้อ เพื่อเป็นความรู้ในการดูแลบุคลากรของ กนอ.อย่างครบวงจร และเป็นส่วนหนึ่งให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่จะได้ทำร่วมกันต่อไปในอนาคต” นายวีริศ กล่าว
สำหรับผลที่คาดว่าจะได้รับจากการลงนามเอ็มโอยูนี้ จะนำไปสู่การแบ่งเบาภาระบางส่วนจากบุคลากรทางการแพทย์ ช่วยลดการแพร่กระจายและลดความเสี่ยงของบุคลากรในการเข้ารับการตรวจหาเชื้อ เพิ่มความรู้เกี่ยวกับการแพร่เชื้อ รวมถึงเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการรักษาตัวที่บ้านให้กับบุคลากรหากมีการติดเชื้อ เป็นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Icon
23
11.2564
กนอ. เผย ข้อร้องเรียนปี’64 ผ่าน 7 ช่องทาง ไม่พบปัญหาด้านการให้บริการ-อุบัติเหตุ กำชับทุกนิคมฯ ยกระดับความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและชุมชน!

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เผยผลการจัดการข้อร้องเรียนรอบระยะเวลา 12 เดือน (ต.ค.63-ก.ย.64) ผ่าน 7 ช่องทาง พบเรื่องร้องเรียน 18 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการ แต่ไม่พบเรื่องร้องเรียนด้านการให้บริการและอุบัติเหตุ กำชับทุกนิคมฯ เพิ่มความเข้มการกำกับดูแลโรงงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย พร้อมปฏิบัติตามแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน 3 กระบวนการหลัก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชนรอบข้าง!

Icon
17
0
Icon
17
11.2564
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. นางสาวพิทยา แดงมณี ผู้อำนวยการกองอำนวยการปฏิบัติการ 1 และนางสาวธัญญรัตน์ รักวงษ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาธุรกิจ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2564

Icon
25
0
Icon
08
11.2564
กนอ.-JICA โชว์ผลสำเร็จนวัตกรรม“New Pla-kun” โครงสร้างพลาสติกกักเก็บน้ำฝนใต้ดิน แก้ปัญหาอุทกภัย นำร่องนิคมฯ ลาดกระบัง เล็งขยายผลสู่นิคมฯ ตั้งใหม่!

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ผนึกกำลัง JICA และบริษัท ชิชิบุ เคมิคัล จำกัด โชว์ผลสำเร็จนวัตกรรม “New Pla-kun” ซึ่งเป็นโครงสร้างพลาสติกกักเก็บน้ำฝน (Plastic Rainwater Storage Structure : PRSS) นำร่องนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังเป็นแห่งแรก เล็งขยายผลสู่นิคมอุตสาหกรรมที่จัดตั้งใหม่ พร้อมพิจารณาความสอดคล้องกับข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ของ กนอ. เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประกอบการ

Icon
79
2
Border