คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
พิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “รัฐวิสาหกิจไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน (Grow Green Balance)”

ยอดการเปิดอ่าน 77 ครั้ง

กรุงเทพฯ 24 มี.ค.66 - รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. พร้อมด้วย นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการ (บริหาร) และนางสาวนลินี กาญจนามัย ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) ร่วมพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “รัฐวิสาหกิจไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน (Grow Green Balance)” โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล
ในปีนี้ กนอ. ได้รับรางวัลความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น ซึ่งโครงการที่ได้รับรางวัลในปีนี้ คือ คือโครงการพัฒนาระบบ Smart Energy Digital Platform สำหรับผู้ใช้พลังงานในโรงงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ที่ กนอ. ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยสายงานปฏิบัติการ 2 (นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง)
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2565 พร้อมแสดงความชื่นชมและขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำงานอย่างเต็มกำลังตลอดมา ซึ่งรางวัลที่ได้รับในวันนี้ถือเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จในการมุ่งมั่นดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ประจักษ์ และหวังว่าทุกคนจะช่วยกันรักษามาตรฐานการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจไทย เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของภาครัฐสู่สายตาประชาชนและนานาชาติ รวมทั้งเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่หน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Icon
14
06.2567
สัมมนาการรับฟังข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ กนอ. ต่อ (ร่าง) แผนวิสาหกิจ กนอ. ปีงบประมาณ 2566 - 2570 (ทบทวนปีงบประมาณ 2568)

สายงานยุทธศาสตร์ จัดสัมมนาการรับฟังข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ กนอ. ต่อ (ร่าง) แผนวิสาหกิจ กนอ. ปีงบประมาณ 2566 - 2570 (ทบทวนปีงบประมาณ 2568) และแผนปฏิบัติการ กนอ. ปีงบประมาณ 2568

Icon
8
0
Icon
14
06.2567
ประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ

ผู้บริหาร กนอ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ

Icon
4
0
Icon
14
06.2567
อบรมหลักสูตรการส่งเสริมและยกระดับผู้ประกอบการจัดการกากของเสีย ด้วยมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

สายงานพัฒนาที่ยั่งยืน กพม.ฝพม. จัดอบรมหลักสูตรการส่งเสริมและยกระดับผู้ประกอบการจัดการกากของเสีย ด้วยมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สำหรับผู้ประกอบการจัดการของเสีย (Eco Factory for Waste Processor) ภายใต้สถาบัน กนอ.

Icon
7
0
Icon
14
06.2567
สทร.รับคณะเยี่ยมชมเพื่อติดตามโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ครั้งที่ 2/2567

สทร.รับคณะเยี่ยมชมเพื่อติดตามโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ครั้งที่ 2/2567

Icon
7
0
Border