คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
พิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “รัฐวิสาหกิจไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน (Grow Green Balance)”

ยอดการเปิดอ่าน 31 ครั้ง

กรุงเทพฯ 24 มี.ค.66 - รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. พร้อมด้วย นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการ (บริหาร) และนางสาวนลินี กาญจนามัย ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) ร่วมพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “รัฐวิสาหกิจไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน (Grow Green Balance)” โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล
ในปีนี้ กนอ. ได้รับรางวัลความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น ซึ่งโครงการที่ได้รับรางวัลในปีนี้ คือ คือโครงการพัฒนาระบบ Smart Energy Digital Platform สำหรับผู้ใช้พลังงานในโรงงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ที่ กนอ. ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยสายงานปฏิบัติการ 2 (นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง)
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2565 พร้อมแสดงความชื่นชมและขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำงานอย่างเต็มกำลังตลอดมา ซึ่งรางวัลที่ได้รับในวันนี้ถือเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จในการมุ่งมั่นดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ประจักษ์ และหวังว่าทุกคนจะช่วยกันรักษามาตรฐานการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจไทย เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของภาครัฐสู่สายตาประชาชนและนานาชาติ รวมทั้งเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่หน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Icon
02
06.2566
กิจกรรม Kick off รวมพลังจิตอาสา DIPROM Transformation day

รศ.ดร. วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. มอบหมายให้ นายธีรวุฒิ เจริญสุข ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1) เป็นผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรม Kick off รวมพลังจิตอาสา DIPROM Transformation day ภายใต้โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ DIPROM พระราม 4

Icon
1
0
Icon
02
06.2566
ประชุมคณะกรรมการบริหารสัญญาจ้างให้บริหารและจัดการ (OMA) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566

รศ.ดร. วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสัญญาจ้างให้บริหารและจัดการ (OMA) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566

Icon
4
0
Icon
02
06.2566
การแข่งขันกอล์ฟการกุศล การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รศ.ดร. วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. ให้เกียรติเป็นประธานการจัดการแข่งขัน ”การแข่งขันกอล์ฟการกุศล การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” จัดโดย ชมรมกอล์ฟการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

Icon
2
0
Icon
31
05.2566
รศ.ดร. วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. พร้อมด้วยผู้บริหาร กนอ. ประชุมหารือร่วมกับ นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

รศ.ดร. วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. พร้อมด้วยผู้บริหาร กนอ. ประชุมหารือร่วมกับ นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และคณะ เพื่อเตรียมความพร้อมวางกลไกในการรับรองการเป็นนิคมฯ อัจฉริยะ (SMART I.E.) และพื้นที่ประกอบการอัจฉริยะ (SMART I.Z.)

Icon
20
0
Border