คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม Smart Park

ยอดการเปิดอ่าน 39 ครั้ง

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 11:00 น. รศ.ดร. วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. นายพรเทพ ภูริพัฒน์ รผก.ปก.3 พร้อมผู้บริหาร และพนักงานสายงานปฏิบัติการ 3 ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม Smart Park เพื่อติดตามความก้าวหน้า และร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำทิ้งไหลเอ่อล้นจากบ่อบำบัดน้ำเสียของการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ในบริเวณถนนของโครงการฯ ณ นิคมอุตสาหกรรม Smart Park จังหวัดระยอง

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Icon
02
06.2566
กิจกรรม Kick off รวมพลังจิตอาสา DIPROM Transformation day

รศ.ดร. วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. มอบหมายให้ นายธีรวุฒิ เจริญสุข ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1) เป็นผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรม Kick off รวมพลังจิตอาสา DIPROM Transformation day ภายใต้โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ DIPROM พระราม 4

Icon
1
0
Icon
02
06.2566
ประชุมคณะกรรมการบริหารสัญญาจ้างให้บริหารและจัดการ (OMA) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566

รศ.ดร. วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสัญญาจ้างให้บริหารและจัดการ (OMA) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566

Icon
4
0
Icon
02
06.2566
การแข่งขันกอล์ฟการกุศล การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รศ.ดร. วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. ให้เกียรติเป็นประธานการจัดการแข่งขัน ”การแข่งขันกอล์ฟการกุศล การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” จัดโดย ชมรมกอล์ฟการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

Icon
2
0
Icon
31
05.2566
รศ.ดร. วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. พร้อมด้วยผู้บริหาร กนอ. ประชุมหารือร่วมกับ นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

รศ.ดร. วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. พร้อมด้วยผู้บริหาร กนอ. ประชุมหารือร่วมกับ นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และคณะ เพื่อเตรียมความพร้อมวางกลไกในการรับรองการเป็นนิคมฯ อัจฉริยะ (SMART I.E.) และพื้นที่ประกอบการอัจฉริยะ (SMART I.Z.)

Icon
20
0
Border