คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
การแข่งขันกอล์ฟการกุศล การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ยอดการเปิดอ่าน 13 ครั้ง

กรุงเทพฯ - รศ.ดร. วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. ให้เกียรติเป็นประธานการจัดการแข่งขัน "การแข่งขันกอล์ฟการกุศล การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย" จัดโดย ชมรมกอล์ฟการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้สำหรับดำเนินการกิจกรรมการกุศลและสาธารณประโยชน์ และสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมกีฬานันทนาการขององค์กร ตลอดจนการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กรและกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน อันส่งผลให้เกิดความร่วมมืออันดีต่อกันในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสมัครการแข่งขันกอล์ฟ จำนวน 36 ทีม
สำหรับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายนรินทร์ กัลยาณมิตร ประธานกรรมการ กนอ. เข้าร่วมการแข่งขันและมอบถ้วยรางวัลประเภททีม รศ.ดร. วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. มอบถ้วยรางวัลประเภทบุคคลทั่วไป พร้อมด้วย นายประทีป เอ่งฉ้วน รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1) นายธาดา สุนทรพันธุ์ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) นายพรเทพ ภูริพัฒน์ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3) และผู้ช่วยผู้ว่าการ กนอ. ร่วมมอบถ้วยรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขันประเภทบุคคลจำกัด Flight ณ สนามกอล์ฟราชพฤกษ์คลับ กรุงเทพฯ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Icon
28
09.2566
การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและกิจกรรมร้านกระทรวงอุตสาหกรรมในงานกาชาด ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566

ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงกระทรวงอุตสาหกรรม มอบหมายให้ รศ.ดร. วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและกิจกรรมร้านกระทรวงอุตสาหกรรมในงานกาชาด ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 และการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดหาของรางวัลสลากกาชาด ร้านกระทรวงอุตสาหกรรม และจัดทำสลากบำรุงสภากาชาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566

Icon
7
0
Icon
28
09.2566
พิธีเปิดโรงงานแห่งใหม่ของ บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

รศ.ดร. วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. มอบหมายให้ นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการ (บริหาร) รักษาการรองผู้ว่าการ (พัฒนาที่ยั่งยืน) เป็นผู้แทน กนอ. กล่าวแสดงความยินดี โดยมีผู้บริหาร และพนักงาน กนอ. เข้าร่วมพิธีเปิดโรงงานแห่งใหม่ของ บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์

Icon
10
0
Icon
28
09.2566
การ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานอนุมัติ-อนุญาตด้านการประกอบกิจการ และบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม” ภายใต้สถาบัน กนอ.

รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานอนุมัติ-อนุญาตด้านการประกอบกิจการ และบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม” ภายใต้สถาบัน กนอ. และนางปนัดดา รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการ (บริหาร) รองผู้ว่าการ (พัฒนาที่ยั่งยืน) ให้เกียรติกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

Icon
4
0
Icon
25
09.2566
ผู้บริหาร กนอ. รายงานสถานภาพนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ และ Rubber City ในโอกาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่จังหวัดชุมพร

นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ปฏิบัติราชการลงพื้นที่จังหวัดชุมพร ในการประชุมขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชุมพรและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

Icon
21
0
Border