คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
กนอ. เข้าร่วมบรรยายในงาน 2024 SEA Die Casting Congress เพื่อชักจูงการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม

ยอดการเปิดอ่าน 22 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ วีริศ อัมระปาล ผวก.กนอ. มอบหมายให้ นางสาวนลินี กาญจนามัย รผก.บร. รก.รผก.สผ. เป็นผู้แทน กนอ. เข้าร่วมงาน 2024 SEA Die Casting Congress ซึ่งจัดโดย Foundry Institution of Chinese Mechanical Engineering Society (FICMES) เป็นการประชุมสุดยอดอุตสาหกรรมรถยนต์ EV และ OEM supplier solution ต่างๆ
ทั้งนี้ รผก.บร. ได้เป็นวิทยากรบรรยายโอกาสการลงทุนในประเทศไทย สิทธิประโยชน์ และความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน การนำเสนอพื้นที่การลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรม Smart Park ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ EEC และอยู่ในช่วงของมาตรการส่งเสริมการเช่าที่ดิน และมาตรการส่งเสริมด้านภาษีจาก BOI ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก ภายในงาน มีนักลงทุน นักวิชาการ หน่วยทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกว่า 300 คน มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายจาก 20 หน่วยงาน มีบริษัทหน่วยงานเอกชน จัดบูธนิทรรศการกว่า 20 บูธ จากประเทศจีน ยุโรป และไทย ณ โรงแรม โนโวเทล บางนา กรุงเทพฯ ห้องสวนหลวง บอลรูม

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Icon
14
06.2567
สัมมนาการรับฟังข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ กนอ. ต่อ (ร่าง) แผนวิสาหกิจ กนอ. ปีงบประมาณ 2566 - 2570 (ทบทวนปีงบประมาณ 2568)

สายงานยุทธศาสตร์ จัดสัมมนาการรับฟังข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ กนอ. ต่อ (ร่าง) แผนวิสาหกิจ กนอ. ปีงบประมาณ 2566 - 2570 (ทบทวนปีงบประมาณ 2568) และแผนปฏิบัติการ กนอ. ปีงบประมาณ 2568

Icon
8
0
Icon
14
06.2567
ประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ

ผู้บริหาร กนอ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ

Icon
4
0
Icon
14
06.2567
อบรมหลักสูตรการส่งเสริมและยกระดับผู้ประกอบการจัดการกากของเสีย ด้วยมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

สายงานพัฒนาที่ยั่งยืน กพม.ฝพม. จัดอบรมหลักสูตรการส่งเสริมและยกระดับผู้ประกอบการจัดการกากของเสีย ด้วยมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สำหรับผู้ประกอบการจัดการของเสีย (Eco Factory for Waste Processor) ภายใต้สถาบัน กนอ.

Icon
7
0
Icon
14
06.2567
สทร.รับคณะเยี่ยมชมเพื่อติดตามโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ครั้งที่ 2/2567

สทร.รับคณะเยี่ยมชมเพื่อติดตามโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ครั้งที่ 2/2567

Icon
7
0
Border