คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
กนอ. เข้าร่วมให้การต้อนรับสมาคมพันธมิตรกฎหมายไทย-จีน ณ กระทรวงอุตสาหกรรม

ยอดการเปิดอ่าน 7 ครั้ง

วันที่ 13 มิ.ย. 2567 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. ได้มอบหมายให้นายเริงฤทธิ์ กุศลกรรมบถ รผก.สผ. เป็นผู้แทน กนอ. เข้าร่วมให้การต้อนรับ และการประชุมหารือกับสมาคมพันธมิตรกฎหมายไทย-จีน ในโอกาสขอเข้ารับทราบนโยบายด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมการลงทุนในประเทศไทยจากนางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ในที่ประชุม รวอ. และนาย สื่อ ต้าถัว ประธานสมาคมพันธมิตรกฎหมายไทย-จีน และคณะนักกฎหมายจากสาธารณรัฐประชาชนจีนได้หารือแนวทางการลงทุนในประเทศไทย นโยบายของรัฐบาล และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เพื่อนำข้อมูลไปเผยแพร่รวมถึงชักชวนนักลงทุนสัญชาติจีนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยและการลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ได้รับข้อมูลไม่ชัดเจน

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Icon
17
07.2567
โครงการ Happy Body ประจำปี 2567

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) จัดโครงการ Happy Body ประจำปี 2567 เพื่อตอบโจทย์การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ Eco World class

Icon
4
0
Icon
16
07.2567
อบรมด้านการอนุมัติ อนุญาตฯ การกำกับดูแลโรงงาน

กนอ. จัดอบรมด้านการอนุมัติ อนุญาตฯ การกำกับดูแลโรงงาน ให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม ตามประกาศ อก เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566 ในโครงการบริหารจัดการกากของเสียในนิคมอุตสาหกรรม ภายใต้สถาบัน กนอ. ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ)

Icon
10
0
Icon
16
07.2567
งานสัมมนา VIP Sharing ประจำปี 2567

สายงานบริหาร โดย กองการจัดการความรู้และนวัตกรรม ฝ่ายพัฒนาองค์กร จัดงานสัมมนา VIP Sharing ประจำปี 2567

Icon
6
0
Icon
15
07.2567
วันคล้ายวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทย ครบรอบปีที่ 9

วันคล้ายวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทย ครบรอบปีที่ 9

Icon
9
0
Border