คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
อบรมหลักสูตรการส่งเสริมและยกระดับผู้ประกอบการจัดการกากของเสีย ด้วยมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ยอดการเปิดอ่าน 23 ครั้ง

วันที่ 12-13 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำนางบุปผา กวินวศิน รผก.พย. มอบหมายให้ นายอนุชิต สวัสดิ์ ผช.ผวก.พย. เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมหลักสูตร : การส่งเสริมและยกระดับผู้ประกอบการจัดการกากของเสีย ด้วยมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สำหรับผู้ประกอบการจัดการของเสีย (Eco Factory for Waste Processor) ภายใต้สถาบัน กนอ. พร้อมด้วย นางดวงพร ขุนทอง ผอ.ฝพม. และนางสาวมัสลิน สุกใส ผอ.กพม. ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการความร่วมมือกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) และได้รับความร่วมมือในการจัดอบรมจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ซึ่งมีการอบรมในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

- วันที่ 12 มิ.ย. 67 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.โกวิท สุวรรณหงษ์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และนวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องมาตรฐาน Eco Factory for Waste Processor และคุณวนิดา วรพิทยาฤกษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)บรรยายกรณีศึกษาและประสบการณ์ของบริษัทฯ ในการขอรับรองมาตรฐานดังกล่าว
- วันที่ 13 มิ.ย. 67 ได้รับเกียรติจากนายเอกบุตร อุตมพงศ์ รักษาการนักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการจัดการของเสียตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566

โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมการอบรมประมาณ 60 คน

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Icon
17
07.2567
โครงการ Happy Body ประจำปี 2567

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) จัดโครงการ Happy Body ประจำปี 2567 เพื่อตอบโจทย์การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ Eco World class

Icon
2
0
Icon
16
07.2567
อบรมด้านการอนุมัติ อนุญาตฯ การกำกับดูแลโรงงาน

กนอ. จัดอบรมด้านการอนุมัติ อนุญาตฯ การกำกับดูแลโรงงาน ให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม ตามประกาศ อก เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566 ในโครงการบริหารจัดการกากของเสียในนิคมอุตสาหกรรม ภายใต้สถาบัน กนอ. ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ)

Icon
10
0
Icon
16
07.2567
งานสัมมนา VIP Sharing ประจำปี 2567

สายงานบริหาร โดย กองการจัดการความรู้และนวัตกรรม ฝ่ายพัฒนาองค์กร จัดงานสัมมนา VIP Sharing ประจำปี 2567

Icon
6
0
Icon
15
07.2567
วันคล้ายวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทย ครบรอบปีที่ 9

วันคล้ายวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทย ครบรอบปีที่ 9

Icon
9
0
Border