คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
ประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ

ยอดการเปิดอ่าน 10 ครั้ง

วันที่ 13 มิ.ย.67 เวลา 9.30 น. รองศาสตราจารย์ วีริศ อัมระปาล ผวก. กนอ. ได้มอบหมายให้ สายงานปฏิบัติการ 1 และสายงานปฏิบัติการ 2 นำโดย นายธีรวุฒิ เจริญสุข ผช.ผวก.ปก.1 พร้อมด้วยผู้บริหาร กนอ. และทีมงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ เรื่อง “โอกาสในการเกิด Power shortage ในนิคมอุตสาหกรรม อันเนื่องมาจากการขยายตัวของการลงทุนในโรงงานอุตสาหกรรมและแนวทางการรับมือในอนาคต” (พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N 403 อาคารรัฐสภา โดยมีประเด็นในการประชุม ดังนี้ สถานการณ์ปัจจุบันด้านกำลังการผลิตไฟฟ้า (Supply) และด้านความต้องการไฟฟ้า (Demand) ในพื้นที่รอบนิคมอุตสาหกรรม รายชื่อโรงงานใหม่และการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในอีก 3 ปีข้างหน้า และแผนการรับมือในการจัดหาไฟฟ้าให้สอดคล้องกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นในนิคมอุตสาหกรรม

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Icon
17
07.2567
โครงการ Happy Body ประจำปี 2567

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) จัดโครงการ Happy Body ประจำปี 2567 เพื่อตอบโจทย์การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ Eco World class

Icon
4
0
Icon
16
07.2567
อบรมด้านการอนุมัติ อนุญาตฯ การกำกับดูแลโรงงาน

กนอ. จัดอบรมด้านการอนุมัติ อนุญาตฯ การกำกับดูแลโรงงาน ให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม ตามประกาศ อก เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566 ในโครงการบริหารจัดการกากของเสียในนิคมอุตสาหกรรม ภายใต้สถาบัน กนอ. ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ)

Icon
10
0
Icon
16
07.2567
งานสัมมนา VIP Sharing ประจำปี 2567

สายงานบริหาร โดย กองการจัดการความรู้และนวัตกรรม ฝ่ายพัฒนาองค์กร จัดงานสัมมนา VIP Sharing ประจำปี 2567

Icon
6
0
Icon
15
07.2567
วันคล้ายวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทย ครบรอบปีที่ 9

วันคล้ายวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทย ครบรอบปีที่ 9

Icon
9
0
Border