คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
สัมมนาการรับฟังข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ กนอ. ต่อ (ร่าง) แผนวิสาหกิจ กนอ. ปีงบประมาณ 2566 - 2570 (ทบทวนปีงบประมาณ 2568)

ยอดการเปิดอ่าน 21 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 - 12.00 น. นายยุทธศักดิ์ สุภสร ประธานกรรมการ กนอ. ให้เกียรติเป็นประธานในการสัมมนาฯ โดยมีคณะกรรมการ กนอ. ประกอบด้วย พลเอก กนิษฐ์ ชาญปรีชญา นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล นายสุเมธ ตั้งประเสริฐ นายธนวัฒน์ ปัญญาสกุลวงศ์ นายเสกสกล อัตถาวงศ์ รองศาสตราจารย์ อนามัย ดำเนตร และรองศาสตราจารย์ วีริศ อัมระปาล ที่ปรึกษาประธานกรรมการ กนอ. ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ วีระพงษ์ แพสุวรรณ นางมณฑา ประณุทนรพาล และศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงวิไล พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง กนอ. และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสัมมนาฯ โดยมีบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นวิทยากร ณ โรงแรม เรเนซองส์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ และในรูปแบบ VDO Conference

การสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการ กนอ. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแผนวิสาหกิจ กนอ. ปีงบประมาณ 2566 - 2570 (ทบทวนปีงบประมาณ 2568) และแผนปฏิบัติการ กนอ. ปีงบประมาณ 2568 เพื่อนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการ กนอ. ต่อไป

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Icon
17
07.2567
โครงการ Happy Body ประจำปี 2567

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) จัดโครงการ Happy Body ประจำปี 2567 เพื่อตอบโจทย์การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ Eco World class

Icon
2
0
Icon
16
07.2567
อบรมด้านการอนุมัติ อนุญาตฯ การกำกับดูแลโรงงาน

กนอ. จัดอบรมด้านการอนุมัติ อนุญาตฯ การกำกับดูแลโรงงาน ให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม ตามประกาศ อก เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566 ในโครงการบริหารจัดการกากของเสียในนิคมอุตสาหกรรม ภายใต้สถาบัน กนอ. ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ)

Icon
10
0
Icon
16
07.2567
งานสัมมนา VIP Sharing ประจำปี 2567

สายงานบริหาร โดย กองการจัดการความรู้และนวัตกรรม ฝ่ายพัฒนาองค์กร จัดงานสัมมนา VIP Sharing ประจำปี 2567

Icon
6
0
Icon
15
07.2567
วันคล้ายวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทย ครบรอบปีที่ 9

วันคล้ายวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทย ครบรอบปีที่ 9

Icon
9
0
Border