คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
นิคมอุตสาหกรรมโรจนะแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

ปีที่ก่อตั้ง: 2558

ผู้พัฒนานิคมฯ: บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์: 02-716-1750, 038-197-198

เว็บไซต์: www.rojana.com

นิคมอุตสาหกรรมโรจนะแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

จังหวัดที่ตั้ง

ชลบุรี

สถานที่ตั้ง

นิคมอุตสาหกรรมโรจนะแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

พื้นที่โครงการ
 • เนื้อที่ทั้งหมด : 943.36 ไร่
 • พื้นที่อุตสาหกรรม : 698.89 ไร่
 • พื้นที่ระบบสาธารณูปโภค : 145.04 ไร่
 • พื้นที่สีเขียวและแนวกันชน : 99.43 ไร่

ระยะทางจากสถานที่ต่างๆ
 • จากนิคมฯ ถึงท่าเรือแหลมฉบัง : 8 กิโลเมตร
 • จากนิคมฯ ถึง J-Park Sri Racha : 14 กิโลเมตร
 • จากนิคมฯ ถึงโรงพยาบาลแหลมฉบัง : 15 กิโลเมตร
 • จากนิคมฯ ถึงเมืองพัทยา : 27  กิโลเมตร
ราคาขาย/เช่า

เขตอุตสาหกรรมทั่วไป : 7 ล้านบาท/ไร่

รายละเอียดที่ตั้ง
 • สำนักงานนิคม

เลขที่ 669 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

 • สำนักงานใหญ่ (กทม)

เลขที่ 2034/115 ชั้นที่ 26 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

สิ่งอำนวยความสะดวก

ระบบน้ำประปา

 • โครงการออกแบบระบบผลิตน้ำอุตสาหกรรม ขนาด 3,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
 • โครงการมีการรับน้ำดิบจากระบบท่อของ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด และมีแหล่งน้ำสำรองโดยขอสนับสนุนจาก การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

ระบบถนน

 • สายประธาน และสายรองประธาน : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ROW  30 เมตร   ผิวจราจรโดยรวมเมตร 4 ช่องทางจราจร  และมีไหล่ทาง/ทางจักรยานแต่ละข้างกว้าง 3.00 เมตร

ระบบบำบัดน้ำเสีย

 • เป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge)
 • สามารถรองรับน้ำเสียที่เกิดขึ้นได้ 2,700 ลูกบาศก์เมตร/วัน
อื่นๆ
 • ระบบไฟฟ้า
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นผู้ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยและติดตั้งเสาไฟและเดินสายไฟแรงสูงขนาด 115 กิโลโวลต์ เข้าสู่สถานีไฟฟ้าย่อยภายในโครงการ เพื่อปรับแรงดันไฟฟ้าเป็น 22 กิโลโวลต์ ก่อนจ่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการ
 • ระบบโทรศัพท์และระบบอินเตอร์เน็ต
  • มีระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงภายในโครงการฯ
  • อัตราค่าบริการตามประกาศของผู้ให้บริการรายต่างๆ
Border