คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
การประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิกองทุนหลักประกันความเสียหายฉุกเฉิน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จากโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3

ยอดการเปิดอ่าน 92 ครั้ง

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิกองทุนหลักประกันความเสียหายฉุกเฉิน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จากโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 พร้อมด้วย นายพรเทพ ภูริพัฒน์ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3) นายคณพศ ขุนทอง ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3) นายอนุชิต สวัสดิ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 4) นายวิเชียร ทองด้วง อสจ.ระยอง และผู้บริหาร กนอ. ณ ห้องประชุม 401 สทร. โดยที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าการเยียวยากลุ่มชาวประมงเรือเล็กพื้นบ้านเพิ่มเติม
สรุปจำนวนการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มประมงเรือเล็กชาวบ้านแล้ว 790 ราย มูลค่า 79 ล้านบาท รอจ่ายอีก 149 ราย มูลค่า 14.9 ล้านบาท รวมเป็น 939 ราย มูลค่ารวม 93.9 ล้านบาท และได้มอบเงินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในชุมรัศมี 5 กม. จำนวน 10 ชุมชน และ 2 หมู่บ้าน จำนวน 13 โครงการ รวมเป็นจำนวนเงิน 30.9 ล้านบาท ณ ห้องประชุมชั้น 5 สทร.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Icon
14
06.2567
สัมมนาการรับฟังข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ กนอ. ต่อ (ร่าง) แผนวิสาหกิจ กนอ. ปีงบประมาณ 2566 - 2570 (ทบทวนปีงบประมาณ 2568)

สายงานยุทธศาสตร์ จัดสัมมนาการรับฟังข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ กนอ. ต่อ (ร่าง) แผนวิสาหกิจ กนอ. ปีงบประมาณ 2566 - 2570 (ทบทวนปีงบประมาณ 2568) และแผนปฏิบัติการ กนอ. ปีงบประมาณ 2568

Icon
8
0
Icon
14
06.2567
ประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ

ผู้บริหาร กนอ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ

Icon
4
0
Icon
14
06.2567
อบรมหลักสูตรการส่งเสริมและยกระดับผู้ประกอบการจัดการกากของเสีย ด้วยมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

สายงานพัฒนาที่ยั่งยืน กพม.ฝพม. จัดอบรมหลักสูตรการส่งเสริมและยกระดับผู้ประกอบการจัดการกากของเสีย ด้วยมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สำหรับผู้ประกอบการจัดการของเสีย (Eco Factory for Waste Processor) ภายใต้สถาบัน กนอ.

Icon
7
0
Icon
14
06.2567
สทร.รับคณะเยี่ยมชมเพื่อติดตามโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ครั้งที่ 2/2567

สทร.รับคณะเยี่ยมชมเพื่อติดตามโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ครั้งที่ 2/2567

Icon
7
0
Border