คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
การประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิกองทุนหลักประกันความเสียหายฉุกเฉิน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จากโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3

ยอดการเปิดอ่าน 32 ครั้ง

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิกองทุนหลักประกันความเสียหายฉุกเฉิน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จากโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 พร้อมด้วย นายพรเทพ ภูริพัฒน์ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3) นายคณพศ ขุนทอง ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3) นายอนุชิต สวัสดิ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 4) นายวิเชียร ทองด้วง อสจ.ระยอง และผู้บริหาร กนอ. ณ ห้องประชุม 401 สทร. โดยที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าการเยียวยากลุ่มชาวประมงเรือเล็กพื้นบ้านเพิ่มเติม
สรุปจำนวนการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มประมงเรือเล็กชาวบ้านแล้ว 790 ราย มูลค่า 79 ล้านบาท รอจ่ายอีก 149 ราย มูลค่า 14.9 ล้านบาท รวมเป็น 939 ราย มูลค่ารวม 93.9 ล้านบาท และได้มอบเงินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในชุมรัศมี 5 กม. จำนวน 10 ชุมชน และ 2 หมู่บ้าน จำนวน 13 โครงการ รวมเป็นจำนวนเงิน 30.9 ล้านบาท ณ ห้องประชุมชั้น 5 สทร.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Icon
02
06.2566
กิจกรรม Kick off รวมพลังจิตอาสา DIPROM Transformation day

รศ.ดร. วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. มอบหมายให้ นายธีรวุฒิ เจริญสุข ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1) เป็นผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรม Kick off รวมพลังจิตอาสา DIPROM Transformation day ภายใต้โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ DIPROM พระราม 4

Icon
1
0
Icon
02
06.2566
ประชุมคณะกรรมการบริหารสัญญาจ้างให้บริหารและจัดการ (OMA) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566

รศ.ดร. วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสัญญาจ้างให้บริหารและจัดการ (OMA) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566

Icon
4
0
Icon
02
06.2566
การแข่งขันกอล์ฟการกุศล การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รศ.ดร. วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. ให้เกียรติเป็นประธานการจัดการแข่งขัน ”การแข่งขันกอล์ฟการกุศล การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” จัดโดย ชมรมกอล์ฟการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

Icon
2
0
Icon
31
05.2566
รศ.ดร. วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. พร้อมด้วยผู้บริหาร กนอ. ประชุมหารือร่วมกับ นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

รศ.ดร. วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. พร้อมด้วยผู้บริหาร กนอ. ประชุมหารือร่วมกับ นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และคณะ เพื่อเตรียมความพร้อมวางกลไกในการรับรองการเป็นนิคมฯ อัจฉริยะ (SMART I.E.) และพื้นที่ประกอบการอัจฉริยะ (SMART I.Z.)

Icon
20
0
Border