คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
นักลงทุนจีน ปักหมุดนิคม “สมาร์ท ปาร์ค” เล็งเช่าพื้นที่แบบเหมาแปลงทั้งหมดลงทุนชิ้นส่วน EV – พลังงาน

ยอดการเปิดอ่าน 91 ครั้ง

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันการก่อสร้างโครงการนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค (Smart Park) มีความก้าวหน้ากว่า 82.55% (ณ 18 มี.ค. 2567) และมีนักลงทุนสนใจเข้ามาลงทุนจากหลายประเทศ หลังจากที่ กนอ. มีการโรดโชว์ โดยล่าสุดกลุ่มนักลงทุนจากประเทศจีนแสดงความสนใจที่จะเช่าที่ดินแปลงใหญ่ในนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค เพื่อประกอบกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve) เช่น
ชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น

“ผมได้พูดคุยกับกลุ่มนักลงทุนชาวจีนที่สนใจจะลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
(27 มี.ค.67) และได้มอบหมายให้กองการตลาดของ กนอ. พานักลงทุนกลุ่มนี้ลงพื้นที่ไปดูพื้นที่จริงที่นิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค ซึ่งทางนักลงทุนชาวจีนได้ให้ความสนใจอย่างมากในการเช่าพื้นที่แบบเหมาแปลงทั้งหมด โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการดำเนินธุรกิจ (Feasibility Study) ซึ่งจะมีการประชุมหารือร่วมกับ กนอ. ในรายละเอียดต่อไป” นายวีริศ กล่าว

โครงการนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค (Smart Park) ในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง มีพื้นที่โครงการ 1,383.71 ไร่ ถือเป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ที่ก้าวข้ามการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นฐานเดิม โดยมีกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์(Aviation & Logistics)
กลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ (Medical Device) กลุ่มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) และกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital)
เพื่อเสริมสร้างความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่ทันสมัย ปลอดภัย ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ ภายใต้แนวคิดนิคมอุตสาหกรรมที่มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้ต้องบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2593 ทั้งนี้ หลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ และดำเนินโครงการแล้ว จะเกิดการจ้างงานประมาณ 7,459 คน มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจพื้นที่ประมาณ 1,342 ล้านบาทต่อปี และยังสามารถสร้างเศรษฐกิจชุมชน ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อีกด้วย คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ตามแผนที่วางไว้ในปี 2567

สำหรับมาตรการส่งเสริมการให้เช่าที่ดินในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค (Smart Park) ในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมทั่วไป กำหนดระยะเวลามาตรการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2567 เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักลงทุน
เข้ามาเช่าที่ดินในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม เป็นฐานการผลิตและการลงทุน ประกอบด้วย ยกเว้นค่าเช่าที่ดินเป็นระยะเวลา 1 ปี
นับจากวันที่ทำสัญญาเช่าที่ดิน และยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกใน 1 ปีแรกนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อประกอบกิจการจาก กนอ. ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการส่งเสริมการเช่าที่ดิน
ในนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค (Smart Park) จะเป็นไปตามที่ กนอ. กำหนด

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Icon
17
05.2567
กนอ. เข้าร่วมบรรยายในงาน 2024 SEA Die Casting Congress เพื่อชักจูงการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย์ วีริศ อัมระปาล ผวก.กนอ. มอบหมายให้ นางสาวนลินี กาญจนามัย รผก.บร. รก.รผก.สผ. เป็นผู้แทน กนอ. เข้าร่วมงาน 2024 SEA Die Casting Congress ซึ่งจัดโดย Foundry Institution of Chinese Mechanical Engineering Society (FICMES) เป็นการประชุมสุดยอดอุตสาหกรรมรถยนต์ EV และ OEM supplier solution ต่างๆ

Icon
17
0
Icon
17
05.2567
ผู้บริหาร กนอ. เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมบูรณาการอุตสาหกรรมและนวัตกรรมใหม่

รองศาสตราจารย์ วีริศ อัมระปาล ผวก.กนอ. มอบหมายให้ นางปนัดดา เย็นตระกูล ผช.ผวก.ยศ เป็นผู้แทน กนอ. เข้าประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมบูรณาการอุตสาหกรรมและนวัตกรรมใหม่ สภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ข้อมูล แก่คณะอนุกรรมาธิการ ในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์การเกษตรมาผลิตสินค้าฮาลาลให้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ตามนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก โดยมีนางสาวกุลวลี นพอบรมดี เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ

Icon
10
0
Icon
17
05.2567
ผู้บริหาร กนอ. เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมบูรณาการอุตสาหกรรมและนวัตกรรมใหม่

รองศาสตราจารย์ วีริศ อัมระปาล ผวก.กนอ. มอบหมายให้ นางปนัดดา เย็นตระกูล ผช.ผวก.ยศ เป็นผู้แทน กนอ. เข้าประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมบูรณาการอุตสาหกรรมและนวัตกรรมใหม่ สภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ข้อมูล แก่คณะอนุกรรมาธิการ ในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์การเกษตรมาผลิตสินค้าฮาลาลให้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ตามนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก โดยมีนางสาวกุลวลี นพอบรมดี เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ

Icon
6
0
Icon
17
05.2567
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม Circular ระหว่าง กนอ. และ สกพอ.

กนอ. จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม Circular โดยพิธีลงนามฯ ดังกล่าว มีคณะกรรมการ กนอ. และผู้บริหารระดับสูง ของ กนอ. เข้าร่วมด้วย ประกอบด้วย นายยุทธศักดิ์ สุภสร ประธานกรรมการ กนอ. พลเอก กนิษฐ์ ชาญปรีชญา กรรมการ กนอ. นายเสกสกล อัตถาวงศ์ กรรมการ กนอ. นายธนวัฒน์ ปัญญาสกุลวงศ์ กรรมการ กนอ. นายชยุต ฐิติทรงภพ อนุกรรมการด้านความยั่งยืน นายประทีป เอ่งฉ้วน รผก.ปก.1 นางนิภา รุกขมธุร์ รผก.ยศ. นางสาวนลินี กาญจนามัย รผก.บร. นางบุปผา กวินวศิน รผก.พย. นายธีรวุฒิ เจริญสุข ผช.ผวก.ปก.1 นายเริงฤทธิ์ กุศลกรรมบถ ผช.ผวก.ปก.2 นางสาววิชชุดา สีมาขจร ผช.ผวก.บร. นายอนุชิต สวัสดิ์ ผช.ผวก.พย พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทผู้ร่วมลงนาม ตลอดจนผู้บริหารและพนักงาน กนอ. ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามฯ

Icon
7
0
Border