คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
กนอ.อัปเดต
เพิ่มขีดความสามารถของคุณและธุรกิจด้วยการติดตามกิจกรรมข่าวสาร และข้อมูลอัพเดท ต่างๆ
เกี่ยวกับ กนอ. และนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย ได้ที่นี่
Icon
06
12.2566
การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2566

รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. มอบหมายให้นางนิภา รุกขมธุร์ รองผู้ว่าการ (ยุทธศาสตร์) รักษาการ รองผู้ว่าการ (พัฒนาที่ยั่งยืน) พร้อมด้วยนางกนกพร ปทุมโรจน์ สวัสดิ์-ชูโต ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและวิศวกรรม ช่วงเช้าเตรียมข้อมูลการขอรับสนับสนุนโครงการ logistic park ในนิคมฯ อุดรธานี ภายใต้เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC) ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2566

21
0
Icon
06
12.2566
ลงพื้นที่ตรวจราชการ และร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2566 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (จังหวัดบึงกาฬ เลย หนอง

ผู้บริหาร กนอ. เข้าร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการในคณะของนางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวศิรินันท์ ศิริพานิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม นายดนัยณัฏฐ์ โชคอำนวย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวไพลิน เทียนสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม และร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2566 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (จังหวัดบึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี)

10
0
Icon
06
12.2566
งานเสวนาในงาน Norway-Asia Business Summit 2023

ผู้บริหาร กนอ. เข้าร่วมงานเสวนาในงาน Norway-Asia Business Summit 2023 จัดโดยหอการค้าไทยนอร์เวย์ (Norway Thai-Norwegian Chamber of Commerce) ซึ่งเป็นสมาชิกในหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย (Joint Foreign Chamber of Commerce in Thailand : JFCCT)

9
0
Icon
06
12.2566
งานสัมมนาภายใต้กิจกรรม “สมอ. สัญจร” ครั้งที่ 1

รศ.ดร. วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. มอบหมายให้ นางบุปผา กวินวศิน รองผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) เข้าร่วมในงานสัมมนาภายใต้กิจกรรม “สมอ. สัญจร” ครั้งที่ 1 โดยบูรณาการกิจกรรมหลากหลายด้านที่เกี่ยวข้องกับบทบาทภารกิจการดำเนินงานด้านการมาตรฐานของ สมอ. ลงสู่ภูมิภาคเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม SME องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ผลิตในชุมชน

10
0
Icon
06
12.2566
ประชุมหารือขับเคลื่อนความปลอดภัยในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มสำนักงานนิคมฯ สมุทรปราการ

สายงานปฏิบัติการ 1 ประชุมหารือขับเคลื่อนความปลอดภัยในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มสำนักงานนิคมฯ สมุทรปราการ นำโดย นายประทีป เอ่งฉ้วน รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1) ดร.อัครพัชร์ พร้อมเพรียงชัย ที่ปรึกษาผู้ว่าการ กนอ. นายธีรวุฒิ เจริญสุข ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1) ผู้บริหารและพนักงานสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปูและสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี

9
0
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพการลงทุน และจัดทำแผนการตลาดจำแนกรายนิคมอุตสาหกรรม
30
11.2566
Icon
2.ประกาศ กตล..pdf
ขนาดไฟล์ 422 KB ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2567
26
09.2566
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 จ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินทางเลือกในการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบอนุมัติ-อนุญาต ทางอิเล็กทรอนิกส์ของ กนอ.
27
11.2566
Icon
1.1 ประกาศเผยแพร่แผน.pdf
ขนาดไฟล์ 247 KB ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์หลัก และเว็บไซต์ย่อย I-EA-T 4.0
22
11.2566
Icon
3. ประกาศเผยแพร่แผน ลว 22 พ.ย. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 438 KB ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการจ้างเหมาบริการงานจัดประชุมสัมมนาวิชาการ ECO Innovation Forum 2024
21
11.2566
Icon
01 ประกาศเผยแพร่แผน Eco Forum 2024.pdf
ขนาดไฟล์ 423 KB ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานการพัฒนาความยั่งยืนตามมาตรฐาน Global Reporting Initiative (GRI) version GRI Standards ประจำปี 2566
21
11.2566
Icon
ประกาศเผยแพร่แผน ลว. 21 พ.ย. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 464 KB ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงเขื่อนป้องกันน้ำท่วม (ริมคลองบึงบัว) นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว. 23 พ.ย. 2566
23
11.2566
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงระบบนำเข้าอากาศบริสุทธิ์และระบายอากาศเพื่อรองรับมาตรฐานอาคารเขียว (TREES-EB) สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12
10.2566
Icon
10.เอกสารประกวดราคา -อาคารเขียว ครั้งที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 5 MB ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
10.ประกาศเชิญชวน -อาคารเขียว ครั้งที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 1 MB ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
0.ราคากลาง อาคารเขียว.pdf
ขนาดไฟล์ 344 KB ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
0.TOR อาคารเขียว.pdf
ขนาดไฟล์ 21 MB ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริหารจัดการศูนย์เฝ้าระวัง และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Monitoring Control Center :EMCC)ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ประจำปีงบประมาณ 2567
06
09.2566
Icon
ประกาศประกวดราคา EMCC 67.pdf
ขนาดไฟล์ 4 MB ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาสูบจ่ายน้ำดิบและบำรุงรักษาระบบอ่างเก็บน้ำฯ ของ สนพ. ประจำปีงบประมาณ 2567
12
09.2566
ประกาศ กนอ. เรื่อง ”ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำฝนถนน SR1.3 และถนนไอ-หนึ่ง สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ”
12
09.2566
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการงานจัดประชุมสัมมนาวิชาการ ECO Innovation Forum 2023 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06
09.2566
Icon
doc06015620230906155957.pdf
ขนาดไฟล์ 298 KB ดาวน์โหลด 103 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินเกินหนึ่งแสนบาท สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ต.ค. 2566)
12
10.2566
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินเกินหนึ่งแสนบาท สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2567
29
09.2566
ประกาศสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงเขื่อนป้องกันน้ำท่วม (ริมคลองบึงบัว) นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23
11.2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2566 ถึงเดือนกันยายน 2566) สนป.
27
10.2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ของ สนพ. ไตรมาส 4
20
10.2566
Icon
ประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส 4_2566.pdf
ขนาดไฟล์ 5 MB ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสารอาคารจอดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18
10.2566
Icon
ประกาศผู้ชนะ.pdf
ขนาดไฟล์ 246 KB ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแวมท่าเรือ MIT
09
08.2565
Icon
2022-08-09_001.pdf
ขนาดไฟล์ 422 KB ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้ง Solar Cell ในพื้นที่อาคาร สทร. และโดยรอบอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29
07.2564
Icon
ประกาศผู้ชนะ1 + วันที่.pdf
ขนาดไฟล์ 468 KB ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดประชุมสัมมนา Eco Innovation Forum 2017 "เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในยุค 4.0"
15
09.2560
Icon
201709151105391915351237.pdf
ขนาดไฟล์ 258 KB ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างเหมาจัดการบริหารศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
07
09.2560
Icon
201709070937101718901362.pdf
ขนาดไฟล์ 1,003 KB ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานและแม่บ้านดูแลความเรียบร้อยในสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
07
09.2560
Icon
20170907093520454771681.pdf
ขนาดไฟล์ 1,015 KB ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างเหมากำจัดวัชพืช ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และสวนหย่อมบริเวณอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
07
09.2560
Icon
20170907093322850633296.pdf
ขนาดไฟล์ 959 KB ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาศึกษาข้อกฎหมายและอัตราค่าบริการโครงการบริหารจัดการกากของเสียในนิคมอุตสาหกรรม โดยวิธีคัดเลือก
01
12.2566
Icon
4.1 ประกาศผู้ชนะ.pdf
ขนาดไฟล์ 138 KB ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์หลัก และเว็บไซต์ย่อย I-EA-T 4.0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30
11.2566
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการเครือข่ายไร้สาย (Wireless Lan) เพื่อให้บริการภายในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ และสำนักงานนิคมฯ ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24
11.2566
Icon
3.2 ประกาศผู้ชนะ.pdf
ขนาดไฟล์ 148 KB ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงระบบนำเข้าอากาศบริสุทธิ์และระบบระบายอากาศเพื่อรองรับมาตรฐานอาคารเขียว (TREES-EB) สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21
11.2566
Icon
doc06686620231121144024.pdf
ขนาดไฟล์ 330 KB ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถไฟฟ้า 4 ล้อ ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
16
11.2566
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08
11.2566
Icon
3.2 ประกาศผู้ชนะ.pdf
ขนาดไฟล์ 124 KB ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
06
06.2566
Icon
จัดซื้อประจำเดือน พ.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 82 KB ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน เมษายน 2566
08
05.2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน มีนาคม 2566
03
04.2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
06
03.2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน มกราคม 2566
03
02.2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน ธันวาคม 2565
05
01.2566
เผยแพร่ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงเขื่อนป้องกันน้ำท่วม (ริมคลองบึงบัว) นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23พย66
23
11.2566
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์หลัก และเว็บไซต์ย่อย I-EA-T 4.0
24
11.2566
Icon
ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 264 KB ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานการพัฒนาความยั่งยืนตามมาตรฐาน Global Reporting Initiative (GRI) version GRI Standards ประจำปี 2566
24
11.2566
Icon
ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 910 KB ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างก่อสร้างติดตั้งราวกันตกพร้อมราวบันไดของระบบประปาและระบบบำบัดน้ำเสีย ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสงขลา ประจำปี 2567
08
11.2566
ราคากลางงานจ้างโครงการจ้างเหมาบริหารจัดการศูนย์เฝ้าระวัง และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environment Monitoring Control Center:EMCC) ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ประจำปีงบประมาณ 2567
06
09.2566
Icon
ราคากลาง EMCC ปีงบประมาณ 2567_pdf.pdf
ขนาดไฟล์ 319 KB ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ประจำปีงบประมาณ 2567
04
09.2566
ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงเขื่อนป้องกันน้ำท่วม (ริมคลองบึงบัว) นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23พย66
23
11.2566
Icon
TOR ซ่อมเขื่อน สนล..pdf
ขนาดไฟล์ 10 MB ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการพัฒนาระบบอินทราเน็ต (Intranet) ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30
10.2566
Icon
04 ร่าง เอกสารประกาศเชิญชวน ระบบ intranet ครั้งที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 1 MB ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
03 ร่าง เอกสารประกวดราคา ระบบ intranet ครั้งที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 5 MB ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
00 ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 666 KB ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
00 tor.pdf
ขนาดไฟล์ 14 MB ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงระบบนำเข้าอากาศบริสุทธิ์และระบายอากาศเพื่อรองรับมาตรฐานอาคารเขียว (TREES-EB) สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (ครั้งที่ 2)
05
10.2566
ร่างขอบเขตของงานจ้างโครงการจ้างเหมาบริหารจัดการศูนย์เฝ้าระวัง และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environment Monitoring Control Center:EMCC) ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ประจำปีงบประมาณ 2567
06
09.2566
Icon
TOR EMCC LKB 2567_Rev.01.pdf
ขนาดไฟล์ 3 MB ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ประจำปีงบประมาณ 2567
04
09.2566
ร่างขอบเขตงานจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ประจำปีงบประมาณ 2567
04
09.2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2565
07
05.2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เพิ่มขีดความสามารถของคุณด้วยการอัพเดทข่าวสาร
พร้อมกันทุกกระแสความเคลื่อนไหว

คลังความรู้ออนไลน์

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ทำเลทอง
ตอบโจทย์ที่ใช่... ตอบสนองทุกความต้องการทางด้านธุรกิจของคุณ
Array
(
  [pageInfo] => Array
    (
      [total] => 0
      [pageCount] => 0
      [perPage] => 20
      [currentPage] => 0
    )

  [items] => Array
    (
    )

)

ร่วมงานกับเรา

Call 03 Description

พัฒนาศักยภาพของพนักงานสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ
พร้อมทั้งพัฒนาระบบการบริหารบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างแรงจูงใจ
และความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร

มาร่วมเปนส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศกับเรา

Hero

Client 01

Client 01 Description

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร

ติดตามกิจกรรมข่าวสาร และข้อมูลอัพเดทต่างๆ

Border