กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โดยกระทรวงอุตสาหกรรม

กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โดยกระทรวงอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ดำเนินการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนสินเชื่อกับ SME ตามโครงการกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐ วงเงิน 20,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนเงินทุนให้ผู้ประกอบการ SMEs ผ่านกลไกประชารัฐ รวมทั้งการให้เงินลงทุนควบคู่กับการส่งเสริมกระบวนการพัฒนาในด้านเทคโนโลยี/มารฐานเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพ และด้านการบริหารจัดการ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 1358 หรือ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ www.smessrc.com
สถาบันเครือข่าย