พิธีลงนามสัญญาเช่าที่ดินในโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) ในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้

พิธีลงนามสัญญาเช่าที่ดินในโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) ในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี ผช.ผวก.บร. พร้อมด้วย ผอ.กอป. และ ผอ.กตล. เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามสัญญาเช่าที่ดินในโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) ในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ระหว่างบริษัท พระจันทร์เมดิคัล จำกัด และ กนอ. ณ ห้องประชุม 501 กนอ.สนญ.

โดย บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบกิจการผลิตถุงมือยางเพื่อการแพทย์ จำนวนพื้นที่ 10 ไร่ 3 งาน 63.39 ตารางวา ในโซนอุตสาหกรรมยางขั้นปลายน้ำส่วนแรก (DIZ-1) ซึ่งการลงทุนในครั้งนี้ คาดว่าจะก่อให้เกิดการจ้างงานกว่า 2,000 อัตรา และใช้น้ำยางธรรมชาติในพื้นที่ประมาณ 70 ตันต่อวัน