ผวก.กนอ. ร่วมคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจราชการและการประชุม ครม. นอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562

ผวก.กนอ. ร่วมคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจราชการและการประชุม ครม. นอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผวก.กนอ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการของ รวอ. ในโอกาสการประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 ณ จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี โดยท่านสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) หมู่บ้านหัวเขาจีน  โดยได้มอบป้ายโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์(CIV) บ้านหัวเขาจีน ให้กับผู้นำชุมชน และมอบป้ายสินเชื่อ Local Economy Loan พร้อมเยี่ยมชมห้องจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชน จากนั้นเยี่ยมชมศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย และชมการสาธิตกระบวนการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและสาธิตการเพาะปลูกอ้อยแบบอัจฉริยะ (Sugar cane Smart Farming) และพบปะเกษตรกรชาวไร่อ้อย จากนั้น เวลา 17.00 ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี ณ โรงงานกระดาษไทยเพื่อติดตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาเมืองเก่าโดยพัฒนาพื้นที่ราชพัสดุแปลงโรงงานกระดาษไทย
สถาบันเครือข่าย