กนอ. มอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และใบประกาศเกียรติคุณ(ธงขาวดาวเขียว) ให้กับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา จำนวน 6 โรงงาน

กนอ. มอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และใบประกาศเกียรติคุณ(ธงขาวดาวเขียว) ให้กับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา จำนวน 6 โรงงาน

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และใบประกาศเกียรติคุณ(ธงขาวดาวเขียว) ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่านการตรวจประเมินในระดับ ดี-ดีเยี่ยม 6 โรงงาน ในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา โดยมีนางสาวฐานันดร์ พิทักษ์วงศ์ รองผู้ว่าการสายงานปฏิบัติการ 1 ประธานคณะกรรมการกำกับการตรวจประเมินโรงงาน กล่าวรายงาน พร้อมด้วยสิบเอก จตุรงค์ เจริญสุขหนอ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ นายคณพศ ขุนทอง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ 1 เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ อาคารศูนย์บริการการลงทุนนิคมอุตสาหกรรมยางพารา นิคมฯ ภาคใต้ จังหวัดสงขลา โดยโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโดยให้ภาคประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับดูแล
สถาบันเครือข่าย