กนอ. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเข้าเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

กนอ. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเข้าเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเข้าเยี่ยมชมและติดตามความคืบหน้าโครงการนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว โดยมี นายเติมทรัพย์ เตละกุล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ เป็นหัวหน้าคณะ ทั้งนี้นายสุวิทย์ กิตติภูมิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการฯ ได้บรรยายถึงความคืบหน้าในการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว และร่วมหารือเกี่ยวกับข้อมูลความสนใจของนักลงทุน รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ รวมทั้งเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว
สถาบันเครือข่าย