คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
กนอ.อัปเดต
เพิ่มขีดความสามารถของคุณและธุรกิจด้วยการติดตามกิจกรรมข่าวสาร และข้อมูลอัพเดท ต่างๆ
เกี่ยวกับ กนอ. และนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย ได้ที่นี่
Icon
22
07.2564
“วีริศ”กำชับทุกนิคมฯ ตั้งการ์ดสูงเข้มความปลอดภัย รง.ตามมาตรฐาน PSM

“ผู้ว่าการ กนอ.” สั่งกำชับทุกนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ เพิ่มความเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในนิคมอุตสาหกรรม ตามมาตรฐาน“การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต”(Process Safety Management : PSM) หลังในช่วงที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานในนิคมฯลาดกระบัง หวังสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชน เพื่อให้การพัฒนาอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน!

69
0
Icon
16
07.2564
ยกระดับ “นิคมฯ บางชัน” เป็น Eco-Excellence

“วีริศ”เผย“นิคมฯบางชัน”ผ่านการตรวจประเมินรับรองเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ Eco-Excellence ชี้พื้นที่สีเขียวรวมกันเกินร้อยละ 20 ของพื้นที่อุตสาหกรรม เร่งหามาตรการ-สิทธิประโยชน์ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมให้ผู้ประกอบการนิคมฯ หวังสร้างอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน

99
0
Icon
14
07.2564
กนอ. เดินหน้าสร้างการรับรู้ “มาบตาพุด เฟส 3” ก่อน Kick off ก่อสร้างตามกำหนด ก.ค. นี้!

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จัดประชุมประชาสัมพันธ์โครงการนัดสุดท้าย ก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ตามข้อกำหนดของ EHIA ที่ให้มีการทำความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก่อนเริ่มดำเนินงาน!

155
0
Icon
13
07.2564
กนอ.แจงสารเคมีรั่วไหลในนิคมฯ บางปะอินไม่จริง เผยต้นเหตุมาจาก รง.ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป ไร้สารเคมีในการผลิต!

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ชี้แจงข้อเท็จจริงจากข่าวลือกรณีเกิดเหตุสารเคมีรั่วไหลในพื้นที่เขตประกอบการเสรีนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ยันไม่เป็นความจริง ระบุโรงงานประกอบกิจการเสื้อผ้าสำเร็จ ไม่มีการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต

49
0
Icon
13
07.2564
นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลนายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา

54
0
ประกาศแผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
29
07.2564
มาใหม่
ประกาศแผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
29
07.2564
มาใหม่
ประกาศแผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องเสียงและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
29
07.2564
มาใหม่
ประกาศแผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง พร้อมกระดาษ และวัสดุสิ้นเปลือง ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
29
07.2564
มาใหม่
ประกาศแผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
29
07.2564
มาใหม่
ประกาศแผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ผลคุณภาพน้ำจากพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
29
07.2564
มาใหม่
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม Smart Park
20
07.2564
Icon
ประกาศควบคุมงาน SP.pdf
ขนาดไฟล์ 246 KB ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างพัฒนาศักยภาพของศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC) มุ่งสู่ยุค Thailand 4.0 ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12
07.2564
ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลหลักสำหรับศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม(EMCC) ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12
07.2564
Icon
doc04138020210712133710.pdf
ขนาดไฟล์ 319 KB ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบทำความเย็นอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
29
06.2564
Icon
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
ขนาดไฟล์ 34 KB ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่าเรืออุตสาหกกรรมมาบตาพุด
12
07.2564
Icon
Image120721120149.pdf
ขนาดไฟล์ 36 KB ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมมอเตอร์พร้อมโครงสร้างทุ่นชุดมอเตอร์ เครื่องเติมอากาศ ตัวที่ ๕ และงานซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำเสียบ่อรวบรวมน้ำเสีย ตัวที่ ๓ ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06
07.2564
ประกาศประกวดราคาจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วม และระบบระบายน้ำของนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
01
08.2564
มาใหม่
ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ขนาด ๑๓๐ กิโลวัตต์ (kW) พร้อมติดตั้ง ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30
07.2564
มาใหม่
Icon
7.ยกเลิกประกาศ Solar Cell สนพ..pdf
ขนาดไฟล์ 98 KB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
เผยแพร่ราคากลาง จ้างควบคุมงานขยาย/ปรับปรุงระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
23
07.2564
Icon
6. ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 125 KB ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศจ้างควบคุมงานขยาย/ปรับปรุงระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
23
07.2564
Icon
6. ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 125 KB ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
ประกาศ 79-2564.pdf
ขนาดไฟล์ 911 KB ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
5. TOR.pdf
ขนาดไฟล์ 5 MB ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องต่อโครงการโรงงานคลอร์อัลคาไล โรงงานผลิตไวนิลคลอไรด์ และโรงงานผลิตผงพลาสติกพีวีซี (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) ของบริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21
07.2564
Icon
ประกาศผู้ชนะ .pdf
ขนาดไฟล์ 499 KB ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ขนาด 130 กิโลวัตต์ (kW) พร้อมติดตั้ง ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19
07.2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้ง Solar Cell ในพื้นที่อาคาร สทร. และโดยรอบอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29
07.2564
มาใหม่
Icon
ประกาศผู้ชนะ1 + วันที่.pdf
ขนาดไฟล์ 468 KB ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดประชุมสัมมนา Eco Innovation Forum 2017 "เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในยุค 4.0"
15
09.2560
Icon
201709151105391915351237.pdf
ขนาดไฟล์ 258 KB ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างเหมาจัดการบริหารศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
07
09.2560
Icon
201709070937101718901362.pdf
ขนาดไฟล์ 1,003 KB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานและแม่บ้านดูแลความเรียบร้อยในสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
07
09.2560
Icon
20170907093520454771681.pdf
ขนาดไฟล์ 1,015 KB ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างเหมากำจัดวัชพืช ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และสวนหย่อมบริเวณอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
07
09.2560
Icon
20170907093322850633296.pdf
ขนาดไฟล์ 959 KB ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาจ้างโครีงการจ้างเหมาบริการจัดทำแฟ้มผู้ประกอบกิจการและจัดเก็บภายนอก (Service of Document Storage) (ระยะที่ 2)
06
09.2560
Icon
20170906154603136911337.pdf
ขนาดไฟล์ 256 KB ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรม Microsoft 365 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29
07.2564
มาใหม่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
29
07.2564
มาใหม่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ของห้อง Data Center ของนิคมฯ/ท่าเรือฯ จำนวน ๓ แห่ง (สนฉ. สนพ. และ สทร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27
07.2564
มาใหม่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ทางบัญชี การเงิน งบประมาณ การบริหารพัสดุและการบริหารงานบุคคล (Enterprise Resource Planning ERP)
23
07.2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงทางเข้าทางเรือตรวจการณ์
22
07.2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้ดจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔) สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
22
07.2564
Icon
Folder(2021-7-22)0003.PDF
ขนาดไฟล์ 2 MB ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
23
06.2564
Icon
doc04013620210623132653.pdf
ขนาดไฟล์ 1 MB ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน เมษายน 2564
25
05.2564
Icon
เมษายน2564.pdf
ขนาดไฟล์ 931 KB ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564)
25
05.2564
Icon
รายละเอียด.pdf
ขนาดไฟล์ 3 MB ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
ประกาศ.pdf
ขนาดไฟล์ 280 KB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน มีนาคม 2564
14
05.2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
10
05.2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน มกราคม 2564
10
05.2564
เผยแพร่ราคากลางและขอบเขตของงานจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วม และระบบระบายน้ำของนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
01
08.2564
มาใหม่
เผยแพร่ราคากลางโครงการติดตั้ง Solar Cell ในพื้นที่ อาคาร สทร. และโดยรอบอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19
07.2564
Icon
TOR.pdf
ขนาดไฟล์ 13 MB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
เผยแพร่ราคากลางและขอบเขตของงาน โครงการจัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ขนาด 130 กิโลวัตต์ (kW) พร้อมติดตั้ง ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19
07.2564
เผยแพร่ราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศทางบัญชี การเงิน การบริหารพัสดุ และการบริหารงานบุคคล (Enterprise Resource Planning ERP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09
07.2564
Icon
ราคากลาง (MA ERP HW+App).pdf
ขนาดไฟล์ 262 KB ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
เผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงหลังคาบ้านพัก ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
08
07.2564
เผยแพร่ราคากลาง และขอบเขตของงาน โครงการปรับปรุงทางลาดเอียงสำหรับ นำเรือตรวจการณ์ขึ้นลงน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05
07.2564
ร่างขอบเขตของงานโครงการจ้างบำรุงรักษาและบริหารจัดการ ศูนย์ปฏิบัติการ การนิคมอุตสหากรรมแห่งประเทศไทย
29
06.2564
Icon
ขอบเขตของงาน ศปก.กนอ. 2021.pdf
ขนาดไฟล์ 1 MB ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคา ร่างเอกสารแนบท้าย ร่างขอบเขตของงานโครงกาารก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) ให้เป็นไปตามมาตรฐานอาคารเขียวไทย (TREE)
22
06.2564
Icon
ประกาศอาคารเขียว สทร 2021.docx
ขนาดไฟล์ 22 KB ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
เอกสารประกวดราคาอาคารเขียว สทร 2021.docx
ขนาดไฟล์ 34 KB ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
TOR อาคารเขียว สทร. 2021.pdf
ขนาดไฟล์ 348 KB ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
แบบอาคารเขียว 21_6_64.pdf
ขนาดไฟล์ 7 MB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ร่างขอบเขตของงาน งานก่อสร้างปรับปรุงถนนทางเข้าท่าเรือตรวจการณืเดิมเป็นดินบดอัดให้เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติตั้งสัญญาณจราจร (Patrol-Boat-Pier Road amd Traffic Signal Improvement)
22
06.2564
ร่างขอบเขตของงาน(Term of Reference : TOR) ซ่อมแซม และปรับปรุงระบบทำความเย็นอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ปี 2564
21
06.2564
Icon
TOR ซ่อมแซมระบบทำความเย็น.pdf
ขนาดไฟล์ 302 KB ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วกั้นแนวเขตที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
16
06.2564
สัญญาจ้าซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉินอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
15
06.2564
Icon
TORไฟฉุกเฉิน.pdf
ขนาดไฟล์ 80 KB ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563
07
05.2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เพิ่มขีดความสามารถของคุณด้วยการอัพเดทข่าวสาร
พร้อมกันทุกกระแสความเคลื่อนไหว

ทำเลทอง
ตอบโจทย์ที่ใช่... ตอบสนองทุกความต้องการทางด้านธุรกิจของคุณ

ร่วมงานกับเรา

Call 03 Description

พัฒนาศักยภาพของพนักงานสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ
พร้อมทั้งพัฒนาระบบการบริหารบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างแรงจูงใจ
และความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร

มาร่วมเปนส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศกับเรา

Hero

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร

ติดตามกิจกรรมข่าวสาร และข้อมูลอัพเดทต่างๆ

Border