คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
กนอ.อัปเดต
เพิ่มขีดความสามารถของคุณและธุรกิจด้วยการติดตามกิจกรรมข่าวสาร และข้อมูลอัพเดท ต่างๆ
เกี่ยวกับ กนอ. และนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย ได้ที่นี่
Icon
28
03.2566
เยี่ยมชม กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ในนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย

รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. และผู้บริหาร กนอ. เข้าเยี่ยมชม กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ในนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย

6
0
Icon
28
03.2566
การประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิกองทุนหลักประกันความเสียหายฉุกเฉิน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จากโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3

รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิกองทุนหลักประกันความเสียหายฉุกเฉิน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จากโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3

6
0
Icon
28
03.2566
ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม Smart Park

รศ.ดร. วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. นายพรเทพ ภูริพัฒน์ รผก.ปก.3 พร้อมผู้บริหาร และพนักงานสายงานปฏิบัติการ 3 ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม Smart Park เพื่อติดตามความก้าวหน้า

8
0
Icon
28
03.2566
พิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “รัฐวิสาหกิจไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน (Grow Green Balance)”

รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. พร้อมด้วย นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการ (บริหาร) และนางสาวนลินี กาญจนามัย ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) ร่วมพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “รัฐวิสาหกิจไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน (Grow Green Balance)” โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

6
0
Icon
27
03.2566
“วีริศ” เล็งนำแนวคิด “CJPT” ใช้ในนิคมฯ “Smart Park” มุ่งตอบโจทย์ความเป็นกลางทางคาร์บอน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนเอเชีย

“วีริศ”เล็งนำแนวคิด 4 บริษัทภาคี Commercial Japan Partnership Technologies Corporation (CJPT) ประยุกต์ใช้ในนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทปาร์ค (Smart Park) เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน หวังยกระดับคุณภาพชีวิตคนเอเชีย ด้วยการขับเคลื่อนยานยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

19
0
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 เรื่อง โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถในบริเวณสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ 2566
27
03.2566
มาใหม่
Icon
ประกาศเผยแพร่แผน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 419 KB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่อง จัดซื้อมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง พร้อมติดตั้ง ของระบบสูบจ่ายน้ำประปาของนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง
24
03.2566
มาใหม่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนโรงงานอุตสาหกรรมให้ได้รับรองมาตรฐานที่สนับสนุนการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปีงบประมาณ 2566
20
03.2566
Icon
2.1 ประกาศเผยแพร่แผน.pdf
ขนาดไฟล์ 256 KB ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการสร้างศักยภาพในการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยด้วยระบบจัดการข้อมูล
16
03.2566
Icon
ประกาศเปยแพร่แผน.pdf
ขนาดไฟล์ 429 KB ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 เรื่อง โครงการการจัดจ้างบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว
16
03.2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร เรื่อง จัดซื้อสารกรองพร้อมเปลี่ยนของระบบผลิตน้ำประปา จำนวน ๔ สถานี
16
03.2566
Icon
เผยแพร่แผนจัดซื้อสารกรอง.pdf
ขนาดไฟล์ 606 KB ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ”จ้างบริหารจัดการ ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกภายใน นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร และนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง”
28
03.2566
มาใหม่
ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ๖ ล้อ และอุปกรณ์สำหรับใช้ในการระงับเหตุอัคคีภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22
03.2566
มาใหม่
ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16
03.2566
ประกาศ ยกเลิกประกวดราคา โครงการจัดซื้อทุ่นอุตุนิยมวิทยาทางทะเล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17
03.2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ของ กนอ. เพื่อประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15
03.2566
Icon
7.ประกาศผู้ชนะ กพม.pdf
ขนาดไฟล์ 285 KB ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 2)
15
03.2566
เผยแพร่ประชาวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการเช่าใช้ระบบรู้จำป้ายยานพาหนะอัตโนมัติและระบบบริหารสัญญาไฟจราจรอัจฉริยะ ระยะเวลา 60 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28
03.2566
มาใหม่
Icon
วิจารณฺ์.pdf
ขนาดไฟล์ 28 MB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาโครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่อาคาร สทร. ใหม่ บริเวณ ชั้น ๑, ๒, ๑๕ และ ๑๖ จำ นวน ๓๑ เครื่อง ระยะที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22
03.2566
มาใหม่
Icon
TOR.pdf
ขนาดไฟล์ 4 MB ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
ขนาดไฟล์ 588 KB ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
ประกาศประกวดราคา.pdf
ขนาดไฟล์ 107 KB ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๐๕๓/๒๕๖๖ เรื่อง การจำหน่ายพัสดุใช้แล้วโดยวิธีขายทอดตลาด
21
03.2566
Icon
ประกาศ กนอ. ที่ 053-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 8 MB ดาวน์โหลด 171 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง
20
03.2566
Icon
ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 64 KB ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
คุณลักษณะเฉพาะ.pdf
ขนาดไฟล์ 2 MB ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
ประกาศสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง.pdf
ขนาดไฟล์ 2 MB ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
เอกสารประกวดราคา.pdf
ขนาดไฟล์ 12 MB ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ”จ้างที่ปรึกษาโครงการสร้างศักยภาพในการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้วยระบบจัดการข้อมูล โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ”
20
03.2566
Icon
5.เอกสารแนบ.pdf
ขนาดไฟล์ 568 KB ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
4.ประกาศจ้างที่ปรึกษาโครงการสร้างศักยภาพในการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยด้วยระบบจัดการข้อมูล-ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 687 KB ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
3.ประกาศจ้างที่ปรึกษาโครงการสร้างศักยภาพในการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยด้วยระบบจัดการข้อมูล-TOR.pdf
ขนาดไฟล์ 7 MB ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
2.ประกาศจ้างที่ปรึกษาโครงการสร้างศักยภาพในการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยด้วยระบบจัดการข้อมูล - เอกสารประกาศ.pdf
ขนาดไฟล์ 3 MB ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
1.ประกาศจ้างที่ปรึกษาโครงการสร้างศักยภาพในการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยด้วยระบบจัดการข้อมูล.pdf
ขนาดไฟล์ 811 KB ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องมือสำรวจทางวิศวกรรมจำนวน 4 รายการ ภายใต้โครงการซื้อเครื่องมือเพื่อยกระดับความสามารถในงานวิศวกรรมสำรวจ (Smart Survey Engineering) ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16
03.2566
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแวมท่าเรือ MIT
09
08.2565
Icon
2022-08-09_001.pdf
ขนาดไฟล์ 422 KB ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้ง Solar Cell ในพื้นที่อาคาร สทร. และโดยรอบอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29
07.2564
Icon
ประกาศผู้ชนะ1 + วันที่.pdf
ขนาดไฟล์ 468 KB ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดประชุมสัมมนา Eco Innovation Forum 2017 "เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในยุค 4.0"
15
09.2560
Icon
201709151105391915351237.pdf
ขนาดไฟล์ 258 KB ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างเหมาจัดการบริหารศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
07
09.2560
Icon
201709070937101718901362.pdf
ขนาดไฟล์ 1,003 KB ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานและแม่บ้านดูแลความเรียบร้อยในสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
07
09.2560
Icon
20170907093520454771681.pdf
ขนาดไฟล์ 1,015 KB ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างเหมากำจัดวัชพืช ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และสวนหย่อมบริเวณอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
07
09.2560
Icon
20170907093322850633296.pdf
ขนาดไฟล์ 959 KB ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ”ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง ระยะเวลา 6 เดือน”
28
03.2566
มาใหม่
Icon
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา.pdf
ขนาดไฟล์ 292 KB ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ”ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่ยั่งยืน (Circular Economy) โดยวิธีคัดเลือก”
23
03.2566
มาใหม่
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบอนุมัติ อนุญาต การประกอบกิจการและการให้สิทธิประโยชน์ (e-Permission Privilege e-PP) ระยะเวลา 2 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24
03.2566
มาใหม่
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการ I-EA-T Data-Driven Marketing ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23
03.2566
มาใหม่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดหาเครื่องรับ-ส่งวิทยุย่านความถี่ Marine Band VHF/DSC พร้อมอุปกรณ์ (ศูนย์ C4I ชั้น ๕ อาคารศูนย์ประสานและอำนวยความสะดวกในการเดินเรือ VTMS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22
03.2566
มาใหม่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดหาอุปกรณ์แจ้งตำบลที่และสถานะทุ่นเครื่องหมายช่วยการเดินเรืออัตโนมัติ อุปกรณ์เครื่อง AIS AtoN (Automatic Identification System) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22
03.2566
มาใหม่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2565)
03
10.2565
Icon
doc03315120221208094459.pdf
ขนาดไฟล์ 1 MB ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
doc03315020221208094447.pdf
ขนาดไฟล์ 281 KB ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565)
01
07.2565
Icon
doc03303020221207091244.pdf
ขนาดไฟล์ 2 MB ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
doc03302920221207091234.pdf
ขนาดไฟล์ 280 KB ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน ตุลาคม 2565
01
11.2565
Icon
ตุลาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 82 KB ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน กันยายน 2565
02
10.2565
Icon
กันยายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 103 KB ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน สิงหาคม 2565
01
09.2565
Icon
สิงหาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 65 KB ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน กรกฏาคม 2565
01
08.2565
Icon
กรกฎาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 63 KB ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
เผยแพร่ราคากลาง โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง
20
03.2566
Icon
ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 64 KB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ขอบเขตและราคากลางโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
10
03.2566
รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ (Spec) เครื่องสูบน้ำระบายน้ำฝนแบบ Submersible Pump Capacityและราคากลาง
10
03.2566
เผยแพร่ราคากลางจ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรม ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด และอาคารสำนักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
09
03.2566
Icon
ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 914 KB ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ราคากลางโครงการจัดจ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ระบบจ่ายไฟฟ้าตู้คอนโทรลกล้องวงจรปิด บริเวณเขื่อนป้องกันน้ำท่วม (CCTV) ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC) ของ สนล. ปีงบประมาณ 2566
09
02.2566
Icon
ราคากลาง-CCTV LKB.pdf
ขนาดไฟล์ 221 KB ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
เผยแพร่ราคากลาง โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสงขลา(สนข.)
27
02.2566
Icon
Price Car.pdf
ขนาดไฟล์ 137 KB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
เอกสารสัญญาจ้างการนิคมอุตสาหกกรรมแห่งประเทศไทย
25
01.2566
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
21
04.2565
Icon
1.รายงานผลประจำปี.pdf
ขนาดไฟล์ 276 KB ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ”โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือไปเกาะสะเก็ด สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)”
22
03.2566
มาใหม่
ประกาศ กนอ. เรื่อง ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อทุ่นอุตุนิยมวิทยาทางทะเล (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22
03.2566
มาใหม่
ประกาศ กนอ. เรื่อง เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานเผยแพร่ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารสำนักงานใหญ่ การนิคม อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16
03.2566
Icon
5.ร่าง เอกสารแนบท้ายประกาศประกวดราคา.pdf
ขนาดไฟล์ 7 MB ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
4.ร่าง ประกาศประกวดราคา.pdf
ขนาดไฟล์ 927 KB ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
09 ปร.4 6L-LA และ 7F-A และ ปร.4พ.pdf
ขนาดไฟล์ 1 MB ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
08 ปร.4 4B-ID และ 5W-A.pdf
ขนาดไฟล์ 878 KB ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
07 ปร.4 3B-A.pdf
ขนาดไฟล์ 2 MB ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
06 ปร.4 2A-ID.pdf
ขนาดไฟล์ 1 MB ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
05 ปร.4 1A-A ส่วนที่ 4.pdf
ขนาดไฟล์ 1 MB ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
04 ปร.4 1A-A ส่วนที่ 3.pdf
ขนาดไฟล์ 1 MB ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
03 ปร.4 1A-A ส่วนที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 1 MB ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
02 ปร.4 1A-A ส่วนที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 2 MB ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
01 ปร.6-ปร.5.pdf
ขนาดไฟล์ 1 MB ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
00 Blank BOQ.xlsx
ขนาดไฟล์ 1 MB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
00 Blank BOQ.pdf
ขนาดไฟล์ 6 MB ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
7. รายการประกอบแบบครุภัณฑ์ประกอบอาคาร.pdf
ขนาดไฟล์ 810 KB ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
6. รายการประกอบแบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ.pdf
ขนาดไฟล์ 753 KB ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
5. รายการประกอบแบบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง.pdf
ขนาดไฟล์ 766 KB ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
4. รายการประกอบแบบระบบสื่อสารและแจ้งเหตุเพลิงไหม้.pdf
ขนาดไฟล์ 1 MB ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
3. รายการประกอบแบบระบบไฟฟ้า.pdf
ขนาดไฟล์ 6 MB ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
2. รายการประกอบแบบโครงกสร้างและโยธา.pdf
ขนาดไฟล์ 986 KB ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
1. รายการประกอบแบบสถาปัตย์ สถาปัตย์ภายในและภูมิสถาปัตย์ ส่วนที่ 9.pdf
ขนาดไฟล์ 77 MB ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
1. รายการประกอบแบบสถาปัตย์ สถาปัตย์ภายในและภูมิสถาปัตย์ ส่วนที่ 8.pdf
ขนาดไฟล์ 63 MB ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
1. รายการประกอบแบบสถาปัตย์ สถาปัตย์ภายในและภูมิสถาปัตย์ ส่วนที่ 7.pdf
ขนาดไฟล์ 84 MB ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
1. รายการประกอบแบบสถาปัตย์ สถาปัตย์ภายในและภูมิสถาปัตย์ ส่วนที่ 6.pdf
ขนาดไฟล์ 69 MB ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
1. รายการประกอบแบบสถาปัตย์ สถาปัตย์ภายในและภูมิสถาปัตย์ ส่วนที่ 5.pdf
ขนาดไฟล์ 52 MB ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
1. รายการประกอบแบบสถาปัตย์ สถาปัตย์ภายในและภูมิสถาปัตย์ ส่วนที่ 4.pdf
ขนาดไฟล์ 59 MB ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
1. รายการประกอบแบบสถาปัตย์ สถาปัตย์ภายในและภูมิสถาปัตย์ ส่วนที่ 3.pdf
ขนาดไฟล์ 35 MB ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
1. รายการประกอบแบบสถาปัตย์ สถาปัตย์ภายในและภูมิสถาปัตย์ ส่วนที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 4 MB ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
1. รายการประกอบแบบสถาปัตย์ สถาปัตย์ภายในและภูมิสถาปัตย์ ส่วนที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 4 MB ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
07 F-A.pdf
ขนาดไฟล์ 22 MB ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
06 L-LA.pdf
ขนาดไฟล์ 31 MB ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
05 W-A.pdf
ขนาดไฟล์ 37 MB ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
04 B-ID.pdf
ขนาดไฟล์ 23 MB ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
03 B-A.pdf
ขนาดไฟล์ 48 MB ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
02 A-ID ส่วนที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 59 MB ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
02 A-ID ส่วนที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 86 MB ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
01 A-A ส่วนที่ 3.pdf
ขนาดไฟล์ 83 MB ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
01 A-A ส่วนที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 95 MB ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
01 A-A ส่วนที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 75 MB ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
0.TOR โครงการจัดจ้างบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค 3 นิคม.pdf
ขนาดไฟล์ 19 MB ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
0.MIDPRICE โครงการจัดจ้างบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค 3 นิคม.pdf
ขนาดไฟล์ 312 KB ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการจัดหารถกระเช้าพร้อมอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13
03.2566
ประกาศร่างรายละเอียดข้อกำหนด (TERMS OF REFERENCE : TOR) โครงการจัดจ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ระบบจ่ายไฟฟ้าตู้คอนโทรลกล้องวงจรปิดบริเวณเขื่อนป้องกันน้ำท่วม (CCTV) สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10
03.2566
Icon
Sn-TOR-CCTV LKB..pdf
ขนาดไฟล์ 3 MB ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อเครื่องมือสำรวจทางวิศวกรรม จำนวน ๔ รายการ ภายใต้โครงการซื้อเครื่องมือเพื่อยกระดับความสามารถในงานวิศวกรรมสำรวจ (Smart Survey Engineering) ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
23
02.2566
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564
07
05.2564